NORWOOD s.r.o., Dobranov 149, 470 01, Česká Lípa
+420 777 974 720    

Porovnání PIR/PUR s ostatními izolačními materiály

Aktuality

Polyuretanová PIR/PUR pěna

  • nejekonomičtější izolační materiál
  • snižuje průměrnou spotřebu energie o více než 50 %
  • dobrá přilnavost k ostatním materiálům
  • životnost překračuje 50 let
  • zvyšuje hodnotu majetku a kvalitu života
  • odolnost vůči vlhku a požáru

Porovnání izolačních vlastností u tepelných izolací

Typ izolace Součinitel tepelné vodivosti (λ) Faktor difuzního odporu (µ) Porovnání tloušťky izolace (mm) Svázaná primární energie (MJ/kg)
PIR/PUR 0,023 180-200 200 49
Cihla děrovaná 0,09 9 750 2,49
EPS 0,031-0,038 40-100 300-340 98,5
XPS 0,029-0,038 100-180 280-340 104
Minerální vlna 0,03-0,042 1-3 300-480 23,3
Pěnové sklo/štěrk 0,075-0,09 1 320 6,7
Celulóza 0,037-0,042 1-2 320 7
Dřevité desky 0,038-0,046 5 330 13,7
Konopná izolace 0,04 1-4 320 31,1
Sláma cca 0,05-0,06 2-3 400 3,2

 

Součinitel tepelné vodivosti (λ)


Vyjadřuje nejpodstatnější vlastnost izolačního materiálu, tedy schopnost izolovat. Je definován jako výkon (teplo za jednotku času), který projde každým m2 desky tlusté 1 m, jejíž jedna strana má teplotu o 1 Kelvin vyšší než druhá.

Součinitel tepelné vodivosti je u polyuretanové pěny nesrovnatelně nižší než u ostatních konvenčních izolačních materiálů, proto je také jednoznačně nejekonomičtějším izolačním materiálem.

Faktor difuzního odporu (µ)

Tato veličina vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí. Faktor difuzního odporu (μ) je primárním parametrem pro stanovení chování stavebních prvků při působení vlhkosti. Parametr μ je definován jako poměr mezi difúzním odporem tloušťky nějakého materiálu a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce (μvzduch =1).

S vyšší hodnotou stoupá také odpor pro propustnost vodních par.

Tloušťka izolace (mm)

Jak je vidět z tabulky polyuretanová pěna má nejnižší hodnotu tloušťky ze všech izolačních materiálů, což způsobuje nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti. Je tedy možné použít tenčí vrstvu izolace pro dosažení požadované izolační úrovně a tenčí vrstvu izolace je zase jednodušší přizpůsobit tvarům objektu. Izolační vlastnosti polyuretanové pěny jsou vynikající i při relativně nízkých tloušťkách materiálu.

 

Informace ze stránky: http://www.podkrokevne.cz/pir-panely/srovnani-s-jinymi-typy-izolaci

Icona Capital s.r.o.adSYSTEMRimado s.r.o.