NORWOOD s.r.o., Dobranov 149, 470 01, Česká Lípa
+420 777 974 720    

vlastnosti PIR/PUR panelů

Aktuality

PIR/PUR panely patří k nejmodernějším a nejúčinnějším izolačním materiálům. Použitím polyuretanové pěny dosáhnete maximálních energetických úspor s minimálním nárokem na prostor.

Tvrdá polyuretanová pěna (PIR/PUR)

srovnání tloušťky tepelných izolacíTvrdá polyuretanová pěna (PIR/PUR) je plastová hmota s uzavřenou buněčnou strukturou. Používá se jako průmyslově vyráběný tepelně izolační materiál ve formě izolačních desek nebo blokové pěny. I při relativně malých tloušťkách poskytuje polyuretanová pěna optimální tepelně izolační vlastnosti s výjimečnou výhodou minimálních požadavků na prostor, což pro architekty a projektanty znamená možnost aplikovat celou řadu kreativních řešení od sklepa, přes stěny a stropy až po střechu objektu. Pěna je ideálním materiálem v případě výstavby lehkých, nízkoenergetických či pasivních objektů.

Itvrdá polyuretanová pěnazolační materiály z tvrdé polyuretanové pěny (PIR/PUR) vykazují extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti a jejich montáží lze dosáhnout optimálních úspor energií. Výborná mechanická pevnost a dlouhodobá životnost těchto materiálů splňuje veškeré požadavky kladené na izolační materiály využívané ve stavebním průmyslu.

PIR/PUR panely ve stavebnictví

 • PIR je tuhá polyisokianurátová pěna, která má z 95 % uzavřenou buněčnou strukturu, je tedy nenasákavá. PIR je v současnosti jedním z nejeefektivnějších tepelně izolačních materiálů ve stavebnictví. Oproti klasickému PUR (polyuretanu) má PIR pěna lepší tepelně izolační vlastnosti, větší tlakovou pevnost a výrazně lepší protipožární odolnost, protože je samovlažná a neodkapává. PIR a PUR jsou však velmi příbuzné materiály, jejichž označení se často zaměňuje.
  • Rozdělění PIR/PUR dle výroby
   • PIR panel - výroba probíhá ve fabrikách na kontinuálních linkách za přísných požadavků na vnitřní klima. Takto vyráběné PIR desky jsou vždy oboustranně kašírovány folií, která plní funkci formy.
   • Blokový PIR panel - výroba probíhá vyřezáním desek a různých tvarů z velkého objemu PIR/PUR materiálu. Tyto panely (tvarovky) jsou vždy holé, nekašírované.
   • PIR na stavbě - výroba probíhá vždy přímo na místě aplikace - tzv. stříkaná izolace
 • Panely Xtratherm UniPIR Al

Xtratherm UniPIR Al je systémový tepelně izolační panel, který nám dodává irská společnost Xtratherm, a který využíváme k zateplení rodinných a bytových domů. Jádro je vyráběno z certifikované Polyiso (PIR) tuhé pěny. Panel je oboustranně kašírován vrstvenou laminovanou Alu kraft folií, která v určitých skladbách plní funkci parozábrany. Panely dodáváme s celoobvodovým zámkem pero-drážka.

Hlavní výhodou tohoto systému jsou dokonalé tepelně izolační vlastnosti (ukazatelem izolačních vlastností materiálů je součinitel tepelné vodivosti lambda (ʎ) - u PIR panelu ʎ = 0,023 W/m*K)a nejméně objemná izolace na trhu, která ušetří vzácný prostor v každém podkroví. Další nezanedbatelnou výhodou je snadná a rychlá aplikace. Systém Xtratherm UniPIR Al garantuje tepelně izolační a objemovou stálost po celou životnost stavby.

 • Využití

Systém Xtratherm UniPIR Al je vhodný pro realizace novostaveb a rekonstrukce obytných podkrovních prostorů. Doporučujeme především investorům, kteří při výstavbě přemýšlejí nad dlouhodobým, prostorově úsporným a funkčním řešením vlastních projektů.

Pokud Vás Xtratherm zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stálo zateplení domu či bytu pomocí PIR/PUR panelů. Použijte kalkulátor zateplení.

Trvalá pevnost v tlaku

Stavební konstrukce jsou během své životnosti namáhány zejména statickým zatížením. Zatížení je nezbytné bezpečné roznést bez narušení celkové pevnosti stavby. Vzhledem k vynikajícím hodnotám pevnosti v tlaku v kombinaci s pružností je tvrdá polyuretanová pěna (PUR/PIR) ideálním dlouhodobým tepelně izolačním materiálem u staticky zatížených objektů.

Chemická a biologická stabilita

Vlastnosti izolačních materiálů mohou být narušeny stykem s chemikáliemi. Izolační desky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR/PIR) jsou odolné vůči většině běžných chemických prostředků používaných ve stavebním průmyslu, nekorodují, odolávají plísním a hnilobě a jsou pachově neutrální.

Izolační desky dobře odolávají většině rozpouštědel obsažených v lepidlech, živičných směsích, mořidlech či tmelech. Rovněž jsou odolné vůči účinkům plastifikátorů používaných v těsnicích směsích a také vůči palivům, minerálním olejům, ředěným kyselinám a louhům, výfukovým plynům či agresivním průmyslovým prostředím.

Stavební materiály / Chemikálie Chování tvrdé
polyuretanové
pěny (PIR/PUR)
Vápno, sádrovec, cement odolná
Živice odolná
Silikonový olej odolná
Mýdla odolná
Mořská voda odolná
Kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná odolná
Hydroxid sodný (10%), Hydroxid amonný (konc.) odolná
Čpavková voda odolná
Benzín/nafta/směs odolná
Toulen/Chlorbenzen částečně odolná
Monostyren částečně odolná
Etanol částečně odolná

Chování materiálu při působení vody a vlhkosti

Izolační materiály z tvrdé polyuretanové pěny (PUR/PIR) neabsorbují vzdušnou vlhkost. Vzhledem k uzavřené buněčné struktuře tento materiál neabsorbuje ani nepřenáší vodu, nedochází tedy ke vzlínání. Z tohoto důvodu běžná vlhkost v budovách nezpůsobí zvýšení součinitele tepelné vodivosti materiálu.

Informace ze stránek http://www.podkrokevne.cz/pir-panely/

Icona Capital s.r.o.adSYSTEMRimado s.r.o.