NORWOOD s.r.o., Dobranov 149, 470 01, Česká Lípa
+420 777 974 720    

PUR panel a jeho použití

PUR panel

PUR panel "NW - PUR panel" a jeho použití

 • rodinné domy, garáže
 • kůlny, chatky, zahradní domky
 • půdní vestavby, příčky apod.
 • stavby v těžko dostupných lokalitách 

Výrobek je certifikovaným materiálem a splňuje veškeré parametry určené zákonem

Založení stavby:

Stavby lze realizovat:

 • na základovou betonovou desku - rodinné domy a jiné stavby
 • na samostatný rám - obytné nebo stavební buňky
 • na piloty - přístavby a garáže na stávající zámkové dlažbě
 • libovolné usazení zahradních domků a chatek

Vestavby lze realizovat:

 • v půdních prostorech
 • rekonstrukce bytů a bytových jader

vestavby ve všech objektech dle požadavků klienta

Rozměry PUR panelu:

Obvodové stěny:

 • 170 mm x 1250 mm x 3000 mm

Vnitřní stěny:

 • 140 mm x 1250 mm x 3000 mm
 • 110 mm x 1250 mm x 3000 mm

Složení PUR panelu:

 • OSB deska 15 mm
 • PUR pěna 140 mm
 • Chránička pro vedení elektro rozvodů

Základní postupy stavby:

Na základovou desku se připevní vodící fošna, kterou se určí obvod stavby. Stavba se zahájí vždy způsobem, který určí projektant v Projektové dokumentaci. Po osazení vodící fošny a jejím pevném spojení se základovou deskou se založí stavba obvodového pláště prvním Panelem. Panel  musí být přesně vyvážen, stabilizován a připevněn. Po takto založené stavbě se postupně přikládají nosné trámky střídavě s dalšími panely.Rozvody v PUR panelu:

Při výrobě se nezapomíná ani na budoucí montážní práce, a proto jsou v panelu na pravidelných místech osazeny chráničky, které umožňují jednoduchým způsobem provést rozvody elektřiny - datových kabelů, anténních svodů případně i zabezpečovacího vedení. Při realizaci ostatních rozvodů jako např: koupeleny, umývárny, wc apod. lze připravit Panely přesně dle výkresů z projektové dokumentace nebo také postupnou montáží stěny s rozvody vody, odpadů a ventilace.

Metodika stavby:

Stavební postup:

Ve výrobě je možno připravit panely pro celou stavbu s nařezanými komponenty jako např. podokenní parapety, nadokenní překlady nebo  nařezané díly dle výkresu projektanta. V případě potřeby je možné dle projektové dokumentace zajistit objednávku impregnovaného řeziva.

Stavební systém:

 • Stavba se zakládá na pečlivě připravenou základovou betonovou desku(rodinné domy a jiné stavby), ale také na samostatném rámu (obytné nebo stavební buňky) nebo pilotech (v případě přístaveb garáží na zámkové dlažbě nebo ostatních zahradních domků a chatek). V každém případě je nutné se vší pečlivostí založit vodící fošnu tak, aby sloužila jako vodící segment a zaručovala vodorovné a přímé vedení budoucích stěn objektu. Následně lze přistoupit ke stavbě základního panelu. Tento panel určí projektant v projektu stavby. Stavebník si může zapůjčit kotvící pomocné konstrukce, která mu zaručí správné vyvážení základního panelu tak, aby panel osadil kolmo a mohl na tento panel navazovat další stavební dílce. Po osazení základního panelu postupně stavebník přikládá nosné trámky střídavě s dalšími segmenty.
 • Stavební postup je opravdu jednoduchý a obvodová stavba se dá postavit ve velmi krátké době. Panely se postupně svazují předem připravenou pozednicí, která zaručí správné rozložení zátěže střechy. Nakonec se vše pečlivě prošroubuje  vruty a může se začít s vnitřním uspořádáním příček. Příčky si v průběhu stavby může stavebník rozmyslet a navrhnout si je tak, jak mu budou vyhovovat, jelikož postup montáže je obdobný jako u obvodového zdiva. Příčky se zakládají na vodící liště, přikládají se spojovací trámky a opět se svazují horní fošnou.
 • Na takto připravenou stavbu se osadí libovolná střecha a hrubá stavba je hotova.

Zkoušky a testování odolnosti:

 • Panely jsou certifikované na požární odolnost min. 30 min viz. výsledky ze zkoušek (doložitelné Státní zkušebnou), takže není potřeba další protipožární ochrany. Přesto je vhodné vnitřní stěny opatřit obyčejnými sádrokartony 12,5 mm, a v místech předpokládaného ohniště (krb, krbová kamna, kamna apod.) sádrokartonem protipožárním. Stěny z venkovní strany doporučujeme obložit fasádním polystyrénem min. 60 mm, optimálně 100 mm. Tímto obložením se zaručí opravdu vysoký komfort energetické úspory.
Icona Capital s.r.o.adSYSTEMRimado s.r.o.